Kadın Kocasının Soyadını Almak Zorunda mı?

Ekim 22, 2013 0 Yazar: Yeteneklieller

ali şeriati soyadı yazısı

Aşağıdaki yazı Ali Şeriati’ye ait.  Kadınların eşlerinin soyadlarını almasını rezillik olarak yorumluyor. Acaba siz ne dersiniz ?

Hatta bugün bile bir kadın evlendiğinde soyadını değiştirmektedir. İsim değiştirme olayı sadece yeni bir eve gittiğinde, özel bir nedenden dolayı değil gayet resmi bir tutumdan kaynaklanmaktadır.

Zorunlu nedenlerden kaynaklanmaktadır. Okul kimliği, nüfus cüzdanı, pasaportu kısacası kendisini ilgilendiren her yerdeki ismi değişmektedir. Babasının soyadından kocasının soyadına bir transfer olayıdır bu.

Bu tavır kadının anlamsızlığı, değersiz ve yalnız başına hiçbir şey ifade etmediğinin delilidir. Bu tavır kadının ciddi bir şahsiyet olarak kabul görmediğinin resmidir. Bir varlığı, bir değeri ve kişiliği yok olarak telakki edilmektedir. Ancak soyadı bir simge, bir değer, bir önem, bir anlam ve bir manadır.

Anlamı, değeri ve manası olmayan veya yetersiz olan bir varlık ancak başkalarına dayanarak varlığını” sürdürme ye ayakta kalabilme mücadelesini vermeyi düşünebilir. Doğduğu ailede babasının soyadını taşır.

Bu durumda bu malı ilk sahibi babası olmaktadır. Evlenip kocasına gittiğinde ise artık sahibi değişmiş anlam ifade eden kadın bugün kocasıyla bir anlam ifade etmektedir.

Bundan sonra kendisini farklı bulan babası değil kocasıdır. Kadın yalnız başına bir anlam değer ifade edebilecek yeterli bir değere ve krediye sahip bulunmamaktadır. Bu Avrupalı adet sadece Avrupai olduğundan dolayı toplumumuzda da ilgi görmüş, etki ve uygulama alanı bulmuştur.

İran’da da söz konusu adet yürürlüktedir. Bunun tek nedeni, bu adetin Avrupalı bir geleneğin, töresi ve sosyal adetleri her ne olursa olsun bizim adetlerimizden üstün olmasıdır.

Niçin mi?

Bu geleneksel kölelik çağı adeti olduğu halde onun toplumsal bir ilgi ve uygulama alanı bulmasının tek nedeni yabancı patentli olmasıdır. Avrupa patentli bu geleneği savunmak modernistlerimizin kafa ve gönüllerinin tatmin olmaları için gerekli ve yeter şarttır!

Ancak bu temeli çürük adetin toplumsal ilgi görmesinde hiç kuşkusuz modernistlerimizin sahte iktidarlarının da etkisi olmuştur.

[Ali Şeriati || Fatıma Fatımadır]